Friday, August 27, 2010

Teruskanlah

Biar Agnes yang menyampaikan pesan dan rasa. Saya sudah terlalu lelah untuk berbicara.

Tuesday, August 24, 2010

Kangen (II)


Aku harap Tuhan
mendengar dan menjawap
rasa yang membuku dikalbuku;
betapa aku terlalu kangen kamu!

Hani Salwah Yaakup
Kajang, Selangor
24 Ogos 2010

Monday, August 23, 2010

Penghargaan


Setelah berfikir panjang, izinkan saya menempelkan semula halaman penghargaan yang telah saya sertakan dalam tesis sarjana saya. Tidak semua dapat membaca tesis berkenaan lalu, elok jugalah kalau saya panjangkan penghargaan dan besar hati atas pertolongan mereka yang telah memudahkan penulisan tesis ini. Terima kasih semua.


PENGHARGAAN

Perjalanan seribu batu bermula dengan langkah pertama. Syukur alhamdulilah akhirnya perjalanan saya untuk menyudahkan tesis tiba juga pada langkah yang akhir. Semua rasa yang saya miliki kini saya pulangkan semula kepada Dia, Allah SWT. TanpaNYA, perkara ini tidaklah semudah yang disangka. Seterusnya saya juga ingin berterima kasih kepada penyelia saya, Prof Madya Dr Faridah Ibrahim yang senantiasa memberi ingatan, tips dan dorongan untuk saya melihat jalur perjalanan ini dengan lebih jelas. Buat Prof Madya Dr Mus Chairil Samani yang sering prihatin dengan perjalanan penulisan tesis saya.


Para pensyarah di Pusat Pengajian Media dan Komunikasi (MENTION), UKM terutama kepada Prof Dr Samsudin A Rahim, Prof Dr Safar Mohd Hasim, Prof Madya Dr Latiffah Pawanteh, Prof Madya Dr Asiah Sarji, Prof Madya Fuziah Kartini Hassan Basri dan Dr Normah Mustaffa—terima kasih untuk ilmu yang dicurahkan sepanjang keberadaan saya disini. Kedua ibu bapa, Hj Yaakup B Maakip & Hjh Jaharah Mohd Yusof yang sering memberi dorongan, sokongan dan kasih sayang tidak bertepi. Keluarga yang menyokong. Buat Jay, yang senantiasa memberi nasihat, semangat dan pandangan. Juga teman baik saya, Nur Firdaus Abdul Rahim di BERNAMA yang sering memberi idea-idea yang pelbagai. Terima kasih semuanya.


Tidak dilupakan juga kepada pihak Penyelidikan dan Pembangunan Perbadanan Kemajuan Perfileman Nasional Malaysia (FINAS) yang membenarkan saya menggunakan perpustakaan dan juga mengizinkan salinan bahan-bahan yang saya perlukan. Terima kasih banyak. Terima kasih ini dipanjangkan lagi kepada karyawan filem, penulis dan wartawan yang telah sudi berkongsi pengalaman dan ilmu untuk saya menyudahkan penulisan tesis ini dengan lebih mudah. Terima kasih kepada Encik A Wahab Hamzah, Encik Ku Seman Ku Hussin, Encik Amir Muhammad, Encik Akmal Abdullah dan juga Puan Sujiah Salleh.


Tidak dilupakan juga teman-teman alumni Minggu Penulis Remaja (MPR) khususnya Ainunl Muaiyanah, Azizul Ikhwan, Nabiha Mashut, Nissa’ Yusof, Azree Ariffin, Aidil Khalid, Nasriah Abdul Salam dan Rasyidah Othman yang tidak lelah berkongsi pandangan. Teman-teman di Universiti Putra Malaysia (UPM), Masitah Saini yang membantu dalam pencarian bahan bacaan. Terima kasih juga buat teman-teman sekuliah di UKM terutama Melly Ridaryanthi, Rizky Hafiz Chaniago, Nor Idahyah dan Wulan Widyasari. Akhir sekali untuk semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam pengumpulan maklumat dalam memudahkan penulisan tesis ini.


Sungguh melati senang dipetik,

Harumnya masyhur seluruh alam,

Sungguhpun budi hanya setitik,

Langit dan bumi ada di dalam.


Hani Salwah Yaakup

Kajang, Selangor.

http://haniesalwah.blogspot.com.